Ganesh Chalisa Lyrics PDF in English

Jai Ganapati Sadguna SadanKarivar Badan KripalVighna Haran Mangal KaranJai Jai Girijaalaal Jai Jai Jai Ganapati GanaraajuMangal Bharana Karana Shubha KaajuuJai Gajbadan Sadan SukhdaataVishva Vinaayaka Buddhi Vidhaataa VakraTunda Shuchi Shunda SuhaavanaTilaka…

Hanuman Chalisa lyrics in Telugu PDF

Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu PDF దోహా శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి ।వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ॥బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార ।బల బుద్ధి విద్యా దేహు…

Shiv Chalisa Lyrics PDF in English

Shiv Chalisa Lyrics PDF Download in English Download PDF Doha!! Jai Ganesha Girija suvan mangal mul sujaan,Kehat ayodhyadas tum deu abhae vardan,Jai girijapati deendeyala sada karat santan pratipala,Bhaal chandrama sohat…